Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

CHÙM THƠ RAXUN GAMZATOV trong bản dịch Việt Tày của TRIỆU LAM CHÂU


CHÙM THƠ RAXUN GAMZATOV trong bản dịch Việt Tày của TRIỆU LAM CHÂU

121. Вы, горцы, на горах среди камней селились,
В ущельях каменистых вы теснились.
Над вами небо звездами блистало
Одно и то же. Но разве это мало?                          

121. Người xứ núi miền cao cùng đá
Trong lũng sâu sống chen chúc bên nhau
Trên đầu là một trời sao sáng
Như mọi nơi, sao có ít hơn đâu!

121. Gần lủng làu d’ú t’ỷ slung đuổi thin phja
Chang ruổc đông phẻ pheng  wạ căn slổng nỏ
T’ềnh thua lẻ ngòm bân rủng đao slung
T’ồng mọi t’ỷ mường đai, đao nọi hơn t’ỷ t’ấư!

122. Идут года, идет за веком век.
То небо хмурится, а то оно синеет.
Умнеет в жизни каждый человек.
Но почему же человечество глупеет?

122. Biết bao thế kỷ, tháng năm trôi
Khi tối tăm, khi sáng mặt trời
Mỗi người trong đời thêm sáng dạ
Sao loài người ngu thêm mãi thôi?


122. Kỷ lai slì pác pi pặt lây pây
P’ửa đăm thí, p’ửa tha wằn rủng bặng vầy
Mọi gần chang t’ởi slăm them rụ
Lăng dổng gần ăng them mại d’ày?

123. Весна прошла, ее уж не догнать.
Зима идет, ее не избежать.
Любовь ушла, ее уж не вернешь.
Могила ждет, ее не обойдешь.

123. Mùa xuân đi rồi, không đuổi kịp xuân đâu
Mùa đông đến, không sao tránh khỏi
Tình yêu đi, không bao giờ trở lại
Nấm mồ đang chờ ta, là đương nhiên.

123. Miều phông pây d’á, nắm t’jẻp lẩp phông nau
Mjều d’ên thâng, nắm thẻ rừ d’jếng đảy
Mằn ky pây, nắm p’ửa hâư thất t’jẻo
Thỏ xày lẻ rằng mạ thả rà nò.

124. Я в колыбели, спой мне песню, 
мама.
Вот я на свадьбе, спой мне песню,
мама.
Вот я в могиле, спой мне песню,
мама.
Меня забыли. Спой мне песню,
мама.


124. Con nằm trong nôi
Hãy hát ru con nhé, mẹ ơi.
Con trong đám cưới vui
Hãy hát mừng cho con, mẹ nhé!
Con nằm trong mồ
Hãy cầu nguyện cho con, mẹ nhé!
Người ta quên mất con rồi
Hãy an ủi con đi, mẹ ơi…

124. Lủc nòn chang ứ
Hại wén lủc nớ, mé ơi.
Lúc chang đảm lẩu chăn hôn hỉ
Hại xướng vùi hẩư lủc kỷ gằm!
Lủc nòn chang mạ
Hại mo hẩư lủc nớ, mé ơi!
Boong lùm lủc d’á
Hại chóm khoăn lủc nở, mé à…

125. Смеются люди, если им смешно,
А если горе, сразу слезы брызнут.
Зурна играет, ей ведь все равно:
На свадьбе ли играть, или на тризне.

125. Có thể cười họ, nếu họ đáng cười chê
Nếu đau khổ, liền tuôn trào nước mắt
Kèn Durna luôn vang lên lời nhạc
Dẫu là đám cưới tưng bừng, hay lễ tang.

125. Mì bảt khua boong, wảng boong đảng d’ì
Wảng chếp slăm, ljện lây nặm tha ngay nỏ
Mảc pấu Durna khửn hênh mjạc đoọng lầng
Mải gạ chang đảm lẩu vùi, rụ nhang phi p’uồn slấu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét