Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

THƠ RAXUN GAMZATOV trong bản dịch Việt, Tày của Triệu Lam Châu


THƠ RAXUN GAMZATOV trong bản dịch Việt, Tày của Triệu Lam Châu

66. Перед охотой сокола подряд
Три дня, три ночи голодом морят.
У тех, кто к власти рвется, тот же взгляд,
Глаза таким же голодом горят.
  
66. Trước khi đi săn, chim ưng  núi
Phải được giam đói ba ngày ba đêm
Những kẻ nào khao khát uy quyền
Hẳn ánh mắt cháy bùng như giam đói.

66. Cón slì pây thấu, tua lẳm phja
Mẻn đảy xăng d’ác slam uằn gẳm
Bại ò hâư gò khấư vạ quèn
Vầy tha te phồm thư t’ồng xăng d’ác.

67. Был я как лань, что легка и стройна,
Стал я под старость похож на слона.
Сердце птенцом трепетало, бывало,
Буйволом в луже барахтаться стало.

67. Trước như con đama dịu dàng, thon thả
Nay tôi già lại giống voi to
Tim từng  run  rẩy như chim nhỏ
Nay như trâu vùng vẫy giữa đầm, hồ…

67. Cón t’ồng tua đama rưởng mjàng, sluổi d’át
Này ké mà hây t’ồng tua dạng luông
Cón thua châư slắn t’ồng nổc sláy
Này t’ồng uài pải rả khưa p’ùng.

68. В далекие страны уедешь, бывает,
Никто по-аварски ни слова не знает.
Живу средь людей молчаливее пня,
Один лишь Аллах понимает меня.

68. Đến những nước mờ xa tít tắp
Không một ai biết tiếng Avar
Giữa bao người miệng im như thóc *
Chỉ mình tôi hiểu Thánh Ala
(* Nguyên văn: Im như gốc cây bị đẵn)


68. Thâng bại đin muốc quây lít líu
Bấu gần hâư chắc tiểng Avar
Chang lai gần uặm tồng khẩu coóc
 Mọt hây đai chắc mảc Slấn Ala
(* Tèo cốc: Uặm t’ồng cốc mạy mẻn thẳm)

69. Страна погибает, дают нам рецепты,
Как это исправить, как вылечить это.
Рецепты от краха, от разных мытарств…
Но нету в аптеках подобных лекарств.69. Đất nước tiêu vong, người ta kê đơn thuốc
Đ chữa lành, qua cơn bể dâu
Nhưng thuốc chữa khổ đau và phá sản
Không hề có bán nơi đâu.

69. Đin rườn piến slán, pậu lẻ mai tan da
Sle dỏi đây, quá bân đăm vạ thí
T’ọ d’a dỏi ăn d’au oạ p’ải xài
Bấu d’ú hâư mì khai slắc ít.

70. Что бы там ни кричали стоусто
О грядущем пути, все равно:
Поднимаюсь я в горы — там пусто.
А в ущелье спускаюсь — темно.

70. Đ trốn khỏi những lời đồn như sấm
Về tương lai, đang ngự khắp mọi vùng
Tôi lên đỉnh núi caotrống rỗng
Chui xuống khe sâutối mông lung

70. Sle ni khói bại gằm t’ồn vạ đăng
Mừa p’jủc lừ, pao thuổn lai mường
Hây khửn nhỏt phja slung – pjấu pját
Dòn đăm roỏng lẩc – tọi moong d’oong…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét